Osadní výbor Liberec - Horní Hanychov osv.hanychov@centrum.cz

Zápis ze schůzky Osadního výboru

Čas a místo konání: 14.5.2013,16:30, jídelna ZŠ JeštědskáÚčast (včetně hostů): Bořánková, Dušek, Janda, Jirásko, Kožušník, Otruba, Halíř,


Osadní výbor projednal stanovisko k návrhu územního plánu s výsledky:

  1. Plochu označenou v návrhu územního plánu jako 3.38.B2.25.50 (přímo pod Spáleništěm, vrchní část pozemku) zachovat jako plochu rekreace a sportu jako rezervu pro rozšíření sportovišť na Spáleništi, zejména s ohledem na to, že město se snaží část stávajícího hřiště zlikvidovat a využít pro sběrnou komunikaci

  2. OsV nesouhlasí se záměrem sběrné komunikace ani krajské silnice 2. třídy přes Horní Hanychov, mimo jiná proto, že návrh územního plánu omezuje oproti dřívějším představám plochy pro bydlení. Pokud by zrušení ochranného pásma bylo neprůchozí, souhlasit se zúženým koridorem ("ochranným pásmem") pro případnou budoucí místní (!!!) komunikaci, ovšem bez vyprojektované silnice s tím, že tyto plochy by byly v územním plánu vymezeny s účelem rekreace a sportu nebo zemědělské (pastviny apod.). Při hlasování byl proti jakémukoliv ochrannému pásmu František Otruba..

  3. Prozatím rezignovat na snahu o rekonstrukci hřiště na Spáleništi (+dětské hřiště) a z pozice Osadního výboru podpořit projekt ZŠ Ještědská na rekonstrukci jejich hřiště.

  4. Do územního plánu umístit kanalizaci: oblast Hraběcí, Světelská, Železničářů, V lukách, propojit U školky a Stará Ještědská

  5. Podpořit napojení Densa na silnici I/35 tak, aby minimalizovalo dopad na Doubí , například zaklopením silnice nebo vedením přes most k Makru, s dostatečným odhlučněním


Z besedy k územnímu plánu vyplynul požadavek na studii dopravní obslužnosti, plochy 7.40.B2.20.60, protože její zastavění by dále zhoršilo dopravní situaci v Hanychově a žádná sběrná komunikace by to nevyřešila.


Zapsal: Martin Dušek